HEEFT U EEN BUUR
DIE VEEL VOOR U OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

 

HEEFT U EEN BUUR
DIE VEEL VOOR U OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

 

HEEFT U EEN BUUR
DIE VEEL VOOR U OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

Nomineer uw beste buur uit
de gemeente Rijssen – Holten

Bij onze keuze zijn aansprekende motivaties erg belangrijk voor de jury. Daarom een oproep aan iedereen: onderbouw waarom uw buur de Beste Buur Bokaal verdient. Maak ook gebruik van voorbeelden. We kijken uit naar bijzondere burenverhalen!

* Verplicht

Beste Buur Bokaal is een initiatief van 
de lokale Woningcorporaties, Huurdersorganisaties en gemeenten

Bovenstaande partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te kunnen wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Daarom kiezen we voor Beste Buur Bokaal. Want samen willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 26 september op de jaarlijkse Burendag in de deelnemende gemeenten. Nomineren kan tot uiterlijk 1 augustus.

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?

  • Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen – Holten, Twenterand en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal.
  • Iemand moet worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s).
  • De reden moet concreet in beeld worden gebracht. Beschrijf in een paar voorbeelden wat zij of hij betekent voor haar of zijn buurtbewoner(s).
  • Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’, het is juist de buur die vaak niet in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden.

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen via Facebook

DE BESTE BUUR BOKAAL IN DE GEMEENTE RIJSSEN - HOLTEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Meer weten?

Of bel naar 0548 631 616