HEEFT U EEN BUUR

DIE VEEL VOOR U 
OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

 

HEEFT U EEN BUUR

DIE VEEL VOOR U 
OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

 

HEEFT U EEN BUUR

DIE VEEL VOOR U 
OF
ANDEREN DOET?

Een stille kracht die altijd voor iedereen klaar staat?
Nomineer deze buur dan voor de Beste Buur Bokaal.

Nomineer uw beste buur:

Beste buur
bokaal

gemeente
Wierden

Nomineer

Beste buur
bokaal

gemeente
Hellendoorn

Nomineer

Beste buur
bokaal

gemeente
Almelo

Nomineer

Beste Buur Bokaal is een initiatief van 
de lokale Woningcorporaties, Huurdersorganisaties en gemeenten

Bovenstaande partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te kunnen wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Daarom kiezen we voor Beste Buur Bokaal. Want samen willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 22 september op de jaarlijkse Burendag in de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden. Nomineren kan tot en met 1 september.

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?

  • Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal.
  • Iemand moet worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s).
  • De reden moet concreet in beeld worden gebracht. Beschrijf in een paar voorbeelden wat zij of hij betekent voor haar of zijn buurtbewoner(s).
  • Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’, het is juist de buur die vaak niet in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden.

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen via
onze social media kanalen

BESTE BUUR BOKAAL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Meer weten?

Of bel naar 0548 631 616